هیدروسیکلون

این دستگاه جهت جداسازی شن و سایر ذرات سنگین تر از آب به کار می رود که این عمل تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز با چرخش آب در محفظه قیفی شکل انجام می گیرد.نحوه عملکرد دستگاه به این صورت است که جریان آب با سرعت خطی وارد دستگاه شده و پس از برخورد به جدار داخلی و مخروطی شکل دستگاه سرعت خطی جریان آب به سرعت دورانی تبدیل شده و ذرات سنگین موجود در آب که وزن مخصوص آنها بیشتر از وزن مخصوص آب است از آن جدا می شوند و در قسمت انتهایی قیف که مخزن نامیده می شود جمع آوری می گردد.شدت جداسازی ذرات بستگی به سرعت ورودی آب و نیروی گریز از مرکز ایجاد شده دارد و معمولا ۹۸ درصد ذرات جامد معدنی که قطرشان بیش از ۵ میکرون است تصفیه می نماید.

دانلود دفترچه راهنما محصولات