فیلتر توری

در اين فيلتر آب حين عبور از منافذ كوچك تصفيه می ‌گردد. اين منافذ ممكن است از به هم پيوستن ديسكهاي حول يك محور تشكيل شوند كه در اين صورت آن را فيلتر ديسكي مي نامند و يا ممكن است از توري هاي فلزي (استيل) استفاده شود كه در اين صورت آن را فيلتر توري مي نامند. اندازة صافي توري يا ديسكي و افت فشار آن با استفاده از كاتالوگ شرکت‌های سازنده و بر اساس ظرفيت شبكه تعيين می‌شود.

آخرین مرحله تصفیه فیزیکی ایستگاه کنترل مرکزی می باشد. دراين مرحله آب حين عبوراز منافذكوچك تصفيه مي گردد. قطر ذرات تصفيه شده به اندازه سوراخهاي توري دارد. اندازه سوراخهاي توري بايستي ير اساس ذرات جامد معلق در آب انتخاب شود كه معمولا بين ۱۰۰ الي ۱۵۰ مش مي باشد. فيلتر توري بر حسب قطر و طول استوانه شناخته مي شود مانند فيلترهاي توری(“۸- ۹۰cm)، (“۶- ۷۵cm)، (“۶- ۷۵cm)،  (“۶- ۵۰cm) ،(“۶- ۲۵cm)، (“۶- ۹۰cm). اين فيلترها در محفظه خود بايد طوري نصب گردد كه بالا و پايين فيلتر كاملا چسبيده و امكان عبور ذرات از كنار آن غير ممكن باشد. زمانيكه اختلاف فشار ورودي و خروجي فيلتر توري به ۳ اتمسفر رسيد بايد پس از بستن شيرفلكه هاي ورودي و خروجي و از مدار خارج كردن آن فيلتر مبادرت به باز نمودن در فيلتر وخارج نمودن توري داخل و شستشو و تميز كردن آن اقدام نمود.

دانلود دفترچه راهنمای محصولات